Dagvill

Jag har svårt att hålla koll på dagarna. Det händer inget rafflande direkt när landet befinner sig i karantän så den ena dagen är väldigt lik nästa och alla efter det.

• • •