När luften tar slut

I slutet av förra året hade jag för mycket jobb och för lite personal. Nu har jag tappat kunder och nu oroar jag mig för att jag inte är bra nog istället.
När allt går i hundranittio hinner man inte stanna upp och reflektera. Det ledde till en liten kris som är avvärjd nu.
Nu har jag istället tiden och då oroar jag mig för att kundunderlaget minskat och att jag tappat ett helt distrikt.
Gör jag fel?

• • •